Preventief aan de slag met je gezondheid? Vraag de Beter/Voelen -app aan Meld je aan

 

Zegt een cliënt…

Geeke is nuchter, open en eerlijk; gewoon een heerlijk mens.


De locatie is prachtig en heeft een hele serene sfeer. Het voelt, voor mij, daarom als een prettige en veilige omgeving, waarin ook ík me open durf te stellen (iets wat voor mij normaal niet zo makkelijk is). 


Door de gesprekken en oefeningen met Geeke heb ik veel inzichten gekregen en ben ik beter in staat om te voelen.

Te voelen hoe het écht met me gaat en te voelen wat ik nodig heb.

Ik ben rustiger geworden en sta dichter bij mezelf.

Natuurlijk ben ik nu niet “af” of “klaar”, maar wie is dat wel?
Het blijft een voortdurend proces, maar de hier opgedane handvaten zullen mij altijd blijven helpen; nu én in de toekomst.
 

Navigeer naar
Navigeer binnen Geeke Booij