Preventief aan de slag met je gezondheid? Vraag de Beter/Voelen -app aan Meld je aan

 

Positieve Haptonomie

Meer de bloei en de kracht dan de klacht

Opening Academiejaar 2016 in Doorn, met Prof. Dr. Jan Walburg, hoogleraar Positieve psychologie in Twente.

We werden mee genomen in een reis langs:

 • Positieve psychologie:
  bestudeert de omstandigheden waaronder mensen en hun netwerk tot bloei komen.
 • Positieve gezondheid:
  gaat over het onderzoeken van de condities waaronder mensen tot bloei komen. Naast aandacht voor symptomen van ziekte er ook aandacht moet zijn voor het in stand houden en versterken van gezondheid.
 • Positieve Haptonomie…..?

Wat versterkt bloei bij mensen?

En als een mens niet tot bloei kan komen is dat dan ziekte?

Welbevinden
Deze manieren van leven maken welbevinden groter volgens Jan Walburg:

 1. het hebben van een betekenisvolle missie,
 2. positief en optimistisch denken,
 3. bewust leven,
 4. interactie met anderen,
 5. gezonde leefstijl,
 6. je geluk delen.

Samenvattend: het hebben van een hoopvolle toekomst hebben en je daarnaartoe kunnen bewegen.

Positieve Haptonomie
Daar was ik voor gekomen. Wat is dat dan? Is het een nieuw gezichtspunt? Of doen Haptotherapeuten dit al? Doe ik dit al langer in mijn praktijk omdat de positieve stromingen al een tijd mijn interesse hebben? Gaat het over mijn/ons mensbeeld?

Positieve Haptonomie
Volgens Jan Walburg gaat het over:

Ziekte en welbevinden:

–  lichaam en geest één laten zijn,
–  fysiek herstel is net zo belangrijk als mentaal herstel,
–  fysieke conditie is net zo belangrijk als mentale conditie,
–  fysieke gezondheid is net zo belangrijk als welbevinden,
– Welbevinden kan:

 • herstel bevorderen
 • zelfmanagement ondersteunen
 • basis zijn voor empowerment
 • en psychische en lichamelijke problemen voorkomen

Positieve Haptonomie heeft als doel:

 • zorg en ondersteuning bieden bij herstel van ziekte,
 • het bevorderen van lichamelijke, sociale en mentale gezondheid,
 • het versterken van veerkracht en empowerment,
 • het bevorderen van welbevinden,

Haptonomie bevordert empathie, mindfulness, compassie voor de ander én mobiliseert het eigen vermogen

Wat neem ik hiervan mee?
Mijn persoonlijke greep uit zijn informatie:
Geen advies geven maar vooral vragen stellen, het inzetten van oplossingstaal, stop met een leven leiden waarin je de zwakheden compenseert maar bouw de sterke kanten uit, aandacht voor het vergroten van eigen vermogens én de mogelijkheden voor bloei versterken, empowerend en zelfredzaamheid bevorderend werken, “leading from one step behind”, kijken naar de toekomst, uitkomsten realiseren en werken in  Co- creatie met de cliënt.

Empowerment en Self-care*
Al deze punten sluiten aan bij elementen die ik al gebruik in mijn praktijk zoals motiverende gespreksvoering, zelfmanagement ondersteunen, aandacht voor bewust leven en mijn specifieke aandacht/expertise rondom Self-care*, om de gezondheid en welbevinden van mensen te versterken.

Gezondheid en Co-creatie
Gezondheid versterken en met cliënten & andere zorgverleners samenwerken, is voor mij een van de redenen geweest waarom ik het initiatief genomen heb om in de regio Netwerk PsychoSomatiek Arnhem e.0  te starten dit 2016.

Psychosomatiek richt zich op ziektebeelden die zich lichamelijk manifesteren, maar waarbij psychische factoren een belangrijke rol kunnen spelen.

Met de hulp van Caransscoop is er nu een multidisciplinaire groep met ergotherapeuten, psychosomatisch fysiotherapeuten, psychosomatisch oefentherapeuten én Haptotherapeuten die zich samen met hun cliënten meer richten op:

De bloei en de kracht dan op de klacht!

Navigeer naar
Navigeer binnen Geeke Booij